[Res Rhetorica] „Rhetorical strategies of counter journalism: How American YouTubers are challenging dominant media election narratives”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Rhetorical strategies of counter journalism: How American YouTubers are challenging dominant media election narratives”
[Res Rhetorica] „Rhetorical strategies of counter journalism: How American YouTubers are challenging dominant media election narratives”

[Res Rhetorica] „Rhetorical strategies of counter journalism: How American YouTubers are challenging dominant media election narratives”

„W ostatnich latach popularna stała się (…) wśród YouTuberów 'bezpośrednia ocena trafności merytorycznych twierdzeń polityków’, znana jako weryfikacja faktów (…), w celu dostarczenia odbiorcom pełnego wachlarza reakcji, od repliki po dogłębną krytykę” – zauważają w swoim artykule mgr Weronika Wiora (Uniwersytet Jagielloński) i dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska (Uniwersytet Opolski)

Abstrakt

Standardy i praktyki dziennikarskie, które mają służyć demokratycznej deliberacji w erze cyfryzacji są stałym przedmiotem analiz. Stany Zjednoczone to kraj o długiej tradycji dziennikarstwa śledczego, które wielokrotnie odkrywało szkodliwe działania polityków i biznesmenów. W dobie dominacji nowych mediów, do tych praktyk dziennikarskich dołączyła jeszcze konieczność sprawdzania faktów i kontrowania narracji i twierdzeń propagowanych w upolitycznionych mediach komercyjnych. Niniejszy artykuł poświęcony jest retoryce nowego gatunku kontrdziennikarstwa cyfrowego. Przedstawia wyniki analizy strategii retorycznych i erystycznych zidentyfikowanych w krótkich filmach rozpowszechnianych przez popularne na kanały YouTube, za pomocą których dziennikarze krytykują bądź kontrują doniesienia medialne dotyczące kampanii prezydenckiej w USA w 2020 r. Analiza ukazuje wybrane sposoby używane przez youtuberów-dziennikarzy, gdy omawiają oni oficjalne narracje medialne, przedstawiają kontrargumenty i krytykę, uzupełniając to weryfikowaniem stanu faktycznego, ujawnianiem dowodów, czy podawaniem alternatywnych wyjaśnień. Jednocześnie kontrdziennikarstwo nie jest wolne od erystyki, która może wpłynąć na odbiór kwestii politycznych przez widzów.

 

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/517/288.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 1 (2021), pt. Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań  Rhetoric of new media/new challenges.

Redaktorka numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content