[Res Rhetorica] „From Mindbombs to Firebombs: The Narrative Strategies of Radical Environmental Activism Documentaries”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „From Mindbombs to Firebombs: The Narrative Strategies of Radical Environmental Activism Documentaries”
[Res Rhetorica] „From Mindbombs to Firebombs: The Narrative Strategies of Radical Environmental Activism Documentaries”

[Res Rhetorica] „From Mindbombs to Firebombs: The Narrative Strategies of Radical Environmental Activism Documentaries”

Strategie narracyjne radykalnego aktywizmu ekologicznego w filmach dokumentalnych opisuje prof. Alexa Weik von Mossner z Uniwersytetu w Klagenfurt.

Abstrakt

Niniejszy artykuł analizuje strategie narracyjne dwóch filmów dokumentalnych, które dają wgląd w kampanie akcji bezpośrednich dwóch radykalnych organizacji ekologicznych. How to Change the World (Jerry Rothwell, 2015) opowiada o narodzinach Greenpeace i rozwoju strategii komunikacyjnych „bomby umysłowej”. If a Tree Falls (Marshall Curry, 2011) opisuje powstanie i upadek Frontu Wyzwolenia Ziemi (Earth Liberation Front) i jego taktykę ekotażu. Sytuując oba filmy w szerszej historii radykalnego ekologizmu w Stanach Zjednoczonych, artykuł przedstawia afektywną stronę ich retoryki na dwóch poziomach: na poziomie strategii komunikacyjnych aktywistów oraz na poziomie filmów nakręconych o tych działaczach i ich strategiach. Autorka dowodzi, iż kręcenie filmu dokumentalnego o grupach radykalnych ekologów wywołuje w filmowcach pytania moralne. Rothwell i Curry nakręcili filmy, które oscylują pomiędzy obiektywnością a empatycznym poparciem dla postaci, o których filmy te opowiadają.

 

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/561/293.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 2 (2021), pt. Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/Rhetoric of Ecology in Visual Culture.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Katarzyna Paszkiewicz.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Unsplash)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content