[Res Rhetorica] „Funkcje retoryczne i ich rola w kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów onkologicznych (w świetle blogów)”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Funkcje retoryczne i ich rola w kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów onkologicznych (w świetle blogów)”
[Res Rhetorica] „Funkcje retoryczne i ich rola w kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów onkologicznych (w świetle blogów)”

[Res Rhetorica] „Funkcje retoryczne i ich rola w kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów onkologicznych (w świetle blogów)”

Analizę blogów onkologicznych jako aktów retorycznych, ale także jako miejsc kreowania wirtualnej wspólnoty pacjentów i ich bliskich przeprowadziła dr hab. Magdalena Hawrysz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Abstrakt

Przedmiotem zainteresowania uczyniono w opracowaniu 15 najpopularniejszych polskich blogów onkologicznych. Te internetowe autopatografie stanowią ważny element dyskursu maladycznego, ponieważ tworzą alternatywny wobec stricte medycznego sposób ujmowania tego fragmentu rzeczywistości, jakim jest choroba, jej doświadczanie, proces leczenia oraz nowego funkcjonowania w świecie w trakcie choroby i po niej. Przede wszystkim jednak stanowią one miejsce kreowania wirtualnej wspólnoty pacjentów chorych na nowotwory złośliwe – wspólnoty opartej na doświadczeniu granicznym, doświadczeniu groźnej, realnie śmiertelnej choroby.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 1 (2023), pt. Retoryka zdrowia i choroby/Rhetoric of health and illness.

Redaktorki numeru: Anna M. Kiełbiewska, Joanna Partyka

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/Ylvers)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter