Seminarium PTR: pierwsze spotkanie promotorów i dalsze perspektywy
 /  Relacje z seminariów / Seminarium PTR: pierwsze spotkanie promotorów i dalsze perspektywy
Seminarium PTR: pierwsze spotkanie promotorów i dalsze perspektywy

Seminarium PTR: pierwsze spotkanie promotorów i dalsze perspektywy

25 maja odbyło się spotkanie naukowe  pt. Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?, zorganizowane pod patronatem PTR przez Zakład Retoryki i Mediów UW, Katedrę Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL i Katedrę Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej na UMCS. Było ono głównie skierowane do promotorów prowadzących seminaria o charakterze retorycznym.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ośmiu ośrodków akademickich reprezentujących dziewięć dyscyplin badawczych. Seminarium miało charakter wprowadzający w podstawowe zagadnienia dotyczące interdyscyplinarnych połączeń między metodami badań w naukach humanistycznych i społecznych, w których retoryka jest wiodącym komponentem.

Spotkanie prowadziła prof. Agnieszka Budzyńska-Daca z UW.

Własne doświadczenia promotorskie przedstawili prof. Paweł Gondek KUL, prof. Mirosław Ryszkiewicz i prof. Anna Tryksza (oboje z UMCS).

Dyskusja dotyczyła metod retorycznych i tematów prac licencjackich i magisterskich, sposobów pracy z seminarzystami i łączenia różnych perspektyw badawczych.

Zapraszamy na kolejne spotkania seminaryjne w tym cyklu. Następne odbędzie się jesienią.

Tematy seminariów promotorskich zostaną wyłonione w drodze ankiety z propozycjami zagadnień do wspólnego opracowania, która zostanie przesłana do promotorów w czerwcu.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter