[Res Rhetorica] „Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym”
[Res Rhetorica] „Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym”

[Res Rhetorica] „Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym”

Grzeczność akademicka pod lupą. Autor przygląda się tej szczególnej kategorii grzeczności i jej retorycznym aspektom, analizując recenzje w postępowaniach habilitacyjnych.

Abstrakt

Przedstawiana w tym artykule analiza nie stanowi standardowego opisu omówień prac naukowych, zwanych recenzjami, lecz ukazuje je w nietypowym ujęciu od strony aptum – wedle klasycznych zasad retoryki. Analiza ta obejmuje zarówno poziom tekstowy (inventio, dispositio, elocutio) oraz komunikacyjny, jak też uwarunkowania kontekstowe i konsytuacyjne – w celu wykazania perswazyjnego charakteru analizowanych recenzji, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego retoryce, podwójnego odbiorcy perswazji: prymarnego i sekundarnego.

Czytaj artykuł: https://www.resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/448/252

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 7, No 3 (2020), pt. Retoryka (nie)grzeczności/Rhetoric of (im)politeness.

Redaktorka numeru: Anna M. Kiełbiewska.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com.

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter