[Res Rhetorica] „Grzeczność językowa jako narzędzie kształtowania etosu mówcy w wypowiedziach współczesnych polskich polityków”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Grzeczność językowa jako narzędzie kształtowania etosu mówcy w wypowiedziach współczesnych polskich polityków”
[Res Rhetorica] „Grzeczność językowa jako narzędzie kształtowania etosu mówcy w wypowiedziach współczesnych polskich polityków”

[Res Rhetorica] „Grzeczność językowa jako narzędzie kształtowania etosu mówcy w wypowiedziach współczesnych polskich polityków”

Zachowania grzecznościowe, choć czasem trudne do wyodrębnienia, stanowią istotny składnik perswazyjnej warstwy wypowiedzi publicznych polityków. Nawet gdy są spontaniczne, niezamierzone, zdradzają wiele na temat uwewnętrznionych wartości i przekonań mówcy, ujawniają jego snobizmy i ambicje. Z tego powodu wpływają istotnie na budowanie etosu oratora i etosu polityka, poprzez uwiarygodnienie jego cech lub przeciwnie – poprzez ich dyskredytację

Abstrakt

Publiczne przeprosiny, wezwania do przestrzegania dobrych obyczajów, demonstracyjne zwroty tytularne – dyskurs polityczny obfituje w akty grzeczności językowej i wypowiedzi odnoszące się do systemu grzecznościowego. Materiał badawczy pozyskany z mediów informacyjnych posłużył mi za punkt wyjścia do analizy wspomnianych typów wypowiedzi i próbę ich wstępnej klasyfikacji. W artykule przyglądam się temu, jakie taktyki grzecznościowe stosują wypowiadający się publicznie politycy i jak służą one budowaniu etosu mówcy i polityka.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 9, No 2 (2022), pt. Retoryka wizerunku publicznego/Rhetoric of the public image.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Elżbieta Pawlak-Hejno

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/Eu-eugen)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter