[Res Rhetorica] „Komunikacja odbiorcy czy komunikacja odbiorcą? – argumentacja we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Komunikacja odbiorcy czy komunikacja odbiorcą? – argumentacja we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej”
[Res Rhetorica] „Komunikacja odbiorcy czy komunikacja odbiorcą? – argumentacja we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej”

[Res Rhetorica] „Komunikacja odbiorcy czy komunikacja odbiorcą? – argumentacja we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej”

Jestem przekonany, że we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej, gdy odbiorcami są grupy lub bąble komunikacyjno-informacyjne a nadawcami osoby, które mają swoje komercyjne, ideologiczne, narcystyczne czy wizerunkowe cele, komunikacja z odbiorcą jest albo całkowicie niemożliwa, albo stanowi peryferia ogółu komunikatów, w których znajdują się określone strategie, tezy i argumenty i które prowadzą albo do komunikacji odbiorcy albo, chyba nawet częściej, do komunikacji odbiorcą – pisze w swoim artykule dr hab. Paweł Nowak z UMCS.

Abstrakt

Artykuł jest opisem realizacji trójkąta retorycznego w komunikacyjnej przestrzeni publicznej. Nadawcy mogą w niej realizować trzy strategie retoryczno-komunikacyjne: komunikację z odbiorcą, komunikację odbiorcy lub komunikację odbiorcą. Charakterystyka tej przestrzeni przez metaforę topograficzną pokazuje, że logos, etos i patos tekstów publicznych zależy od strategii poznawczo-komunikacyjnej nadawców i elastyczności ich języka, co prowadzi albo do perswazji, albo do manipulacji odbiorcami.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 2 (2023), pt. Argumentacja w retoryce/Argumentation in rhetoric.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Ewa Modrzejewska, Elżbieta Pawlak-Hejno

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/wir_sind_klein)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter