[Res Rhetorica] „Argument ad hominem, argument ad personam i atak osobisty – analiza porównawcza”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Argument ad hominem, argument ad personam i atak osobisty – analiza porównawcza”
[Res Rhetorica] „Argument ad hominem, argument ad personam i atak osobisty – analiza porównawcza”

[Res Rhetorica] „Argument ad hominem, argument ad personam i atak osobisty – analiza porównawcza”

Dr Jakub Pruś z Akademii Ignatianum w Krakowie zmierzył się z zakresem różnic pomiędzy tytułowymi pojęciami.

Abstrakt

Wiele współczesnych źródeł, od internetowych kursów krytycznego myślenia do podręczników do logiki uznanych autorów, zdaje się pomijać istotną różnicę między trzema różnymi pojęciami: argumentami ad hominem, argumentami ad personam i atakami ad personam (osobistymi). Pierwsze z nich, nazywane na przestrzeni wieków ad hominem lub ex concessis, odwołują się do tego, co rozmówca uznaje za prawdziwe lub co przyznał we wcześniejszej rozmowie. Drugie z nich odwołują się do jakichś osobistych własności danej osoby celem podważenia jej stanowiska. Z kolei trzecie, tj. ataki lub przytyki osobiste, to po prostu chwyty erystyczne polegające na zdezawuowaniu lub skompromitowaniu rozmówcy. Te trzy pojęcia zasługują na precyzyjne określenie i używanie zarówno w teorii argumentacji, jak i w dyskursie publicznym. W poniższej pracy dla obu rodzajów argumentów sformułowane zostały schematy argumentacyjne oraz kryteria oceny, zgodnie ze standardami przyjętymi w logice nieformalnej. Opracowana została także charakterystyka ataków osobistych, ich typy oraz strategie defensywne. Studium podparte jest przykładami z debaty politycznej.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 2 (2023), pt. Argumentacja w retoryce/Argumentation in rhetoric.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Ewa Modrzejewska, Elżbieta Pawlak-Hejno

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/tixonov_valentin)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content