[Res Rhetorica] „Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie 'Wiadomości’ TVP 1”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie 'Wiadomości’ TVP 1”
[Res Rhetorica] „Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie 'Wiadomości’ TVP 1”

[Res Rhetorica] „Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie 'Wiadomości’ TVP 1”

Korzystając z aktualnych ustaleń teoretycznych dotyczących współczesnych form propagandy Ewa Nowak-Teter (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) proponuje się analizę kategorii dyskursu stosowanych w przekazach głównych wydań „Wiadomości” TVP 1.

Abstrakt

Opracowanie mieści się w nurcie badań dotyczących współczesnej propagandy. W badaniach wykorzystano podejście krytycznych studiów nad dyskursem oraz model zorganizowanej komunikacji perswazyjnej do analizy kategorii dyskursu stosowanych w przekazach telewizyjnego programu informacyjnego „Wiadomości” TVP 1 (w 2015 i 2019 roku). Dzięki analizie makrostruktur dyskursu określono strukturę tematyczną, w której dominuje polityka. Analiza mikrostruktur wykazała, że formy strategicznej komunikacji jednostronnej – perswazji – dominowały w przekazach „Wiadomości” w 2015 roku, formy niekonsensualnej komunikacji – propagandy – znalazły zaś szerokie zastosowanie w 2019 roku.

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/507/285.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 1 (2021), pt. Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań  Rhetoric of new media/new challenges.

Redaktorka numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter