[Res Rhetorica] „Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga 'Mocno stronniczy’ ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga 'Mocno stronniczy’ ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”
[Res Rhetorica] „Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga 'Mocno stronniczy’ ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”

[Res Rhetorica] „Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga 'Mocno stronniczy’ ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”

„Jednym z celów działań blogerów religijnych, w tym również wspominanych dominikanów, jest nakłonienie zarówno chrześcijan, jak i osób niewierzących lub wyznających inną wiarę do przyjęcia określonych postaw moralnych. Oznacza to, że nadawcom „Mocno stronniczych” przyświecają cele perswazyjne; te z kolei mieszczą się w ramach działań retorycznych” – pisze we wstępie do swojego artykułu dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zapraszamy do lektury!

Abstrakt

Mediatyzacja doświadczenia religijnego przejawia się w stosowaniu wielu kodów semiotycznych. Zjawisko to, określane mianem multimodalności, omawiam na przykładzie vloga „Mocno stronniczy” zakonników – Adama Szustaka i Tomasza Nowaka. W cyklu tym wykorzystywane są rozmaite kody jako narzędzie perswazji, m.in. werbalny, graficzny, dźwiękowy i obrazowy. Zwiększają one retoryczną wartość przekazu, ponieważ służą nawiązaniu kontaktu z audytorium i zaangażowaniu go intelektualnie oraz emocjonalnie, a także tworzeniu etosu mówców.

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/535/284.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 1 (2021), pt. Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań  Rhetoric of new media/new challenges.

Redaktorka numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter