[Res Rhetorica] „Na drodze do toposu. Odsłony dziennikarskiego sporu symetrystów z alarmistami”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Na drodze do toposu. Odsłony dziennikarskiego sporu symetrystów z alarmistami”
[Res Rhetorica] „Na drodze do toposu. Odsłony dziennikarskiego sporu symetrystów z alarmistami”

[Res Rhetorica] „Na drodze do toposu. Odsłony dziennikarskiego sporu symetrystów z alarmistami”

Polski dyskurs medialny obfituje w różnego rodzaju epitety i określenia odnoszące się do rzeczywistych bądź wyimaginowanych, a nawet uparcie reanimowanych sporów na wszelkie tematy – pisze dr hab. Monika Worsowicz z Uniwersytetu Łódzkiego. – Współcześnie konflikt stanowi bowiem zasadniczą perspektywę postrzegania działalności medialnej, tak przez samych dziennikarzy, jak i badaczy.

Abstrakt

W artykule przedstawiono konceptualizację zjawiska tzw. symetryzmu, prezentowaną w mediach przez jego reprezentantów i krytyków (symetrystów i alarmistów). Jak wykazała analiza zawartości oraz charakterystyka retoryczna tekstów z lat 2016–2019, konflikt wyni-kał z niemożności sprecyzowania, czym jest symetryzm, fałszywego interpretowania intencji uczestników dyskusji oraz sporu na tle politycznym w środowisku dziennikarskim. Różne sposoby konceptualizowania symetryzmu, wygaśnięcie dyskusji oraz późniejsza obecność w dyskursie medialnym leksyki związanej z omawianym zjawiskiem wskazują, że trwa proces krystalizowania się toposu symetryzmu. Może się on utrwalić jako uniwersalne przekonanie o niejednoznaczności wszelkich życiowych zdarzeń. Nie można jednak wykluczyć, że w kontekście konfliktów światopoglądowych pozostanie jedynie negatywnie wartościującą etykietą.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 9, No 4 (2022), pt. Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies.

Redaktorki numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska, Agnieszka Kampka

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/geralt)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content