[Res Rhetorica] „Retoryczne ukształtowanie komunikatów dotyczących zdrowia na portalu 'Twój Styl'”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Retoryczne ukształtowanie komunikatów dotyczących zdrowia na portalu 'Twój Styl'”
[Res Rhetorica] „Retoryczne ukształtowanie komunikatów dotyczących zdrowia na portalu 'Twój Styl'”

[Res Rhetorica] „Retoryczne ukształtowanie komunikatów dotyczących zdrowia na portalu 'Twój Styl'”

Dr Magdalena Pataj z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przeanalizowała publikacje dotyczące zdrowia zamieszczone na portalu „Twój Styl”. Są one przykładem wykorzystania zabiegów retorycznych, służących pozyskaniu odbiorcy i nakłonieniu go do proponowanych zachowań. Badanie pozwoliło na zidentyfikowanie wybranych zabiegów retorycznych, których obecność ma zapewnić (lub zwiększyć) skuteczność publikowanych treści.

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza tekstów zamieszczonych na portalu Twój Styl, oznaczonych tagiem „medycyna”, z perspektywy wykorzystanych w nich chwytów retorycznych. Zebrany materiał został podzielony ze względu na gatunek wypowiedzi (celowy wybór konwencji), następnie poddany analizie z uwagi na zastosowanie językowych i pozajęzykowych środków, które mają na celu oddziaływanie na odbiorców (od przyciągnięcia ich uwagi po nakłonienie do proponowanych postaw). Dzięki tak przeprowadzonemu badaniu możliwe było nakreślenie strategii komunikacyjnych, służących pozyskiwaniu odbiorców przez autorów tekstów. Główną konkluzją wynikającą z przeprowadzonego badania jest fakt intencyjnego, ukierunkowanego chęcią realizacji funkcji nakłaniającej ukształtowania treści dotyczących zdrowia.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 1 (2023), pt. Retoryka zdrowia i choroby/Rhetoric of health and illness.

Redaktorki numeru: Anna M. Kiełbiewska, Joanna Partyka

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/kconcha)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content