[Res Rhetorica] „Jude Niedziel, dr Mengele, covidowe hitlerki – językowe środki dyskredytacji przeciwnika”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Jude Niedziel, dr Mengele, covidowe hitlerki – językowe środki dyskredytacji przeciwnika”
[Res Rhetorica] „Jude Niedziel, dr Mengele, covidowe hitlerki – językowe środki dyskredytacji przeciwnika”

[Res Rhetorica] „Jude Niedziel, dr Mengele, covidowe hitlerki – językowe środki dyskredytacji przeciwnika”

Przedmiotem naszego zainteresowania są wypowiedzi zawierające językowe środki wyrażające negatywny stosunek do podmiotów politycznych, powstałe z jednej strony w sytuacji kryzysowej, z drugiej zaś wpisujące się w znamienne już od jakiegoś czasu dla polskiego dyskursu publicznego czytelne podziały (po-lityczne, światopoglądowe, ideologiczne) – piszą dr Bernadetta Ciesek-Ślizowska i dr Wioletta Wilczek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest opis wybranych inwektyw służących dyskredytacji przeciwnika (głównie rządu i ministra zdrowia), jakimi na portalu społecznościowym Facebook posługują się osoby sceptyczne wobec szczepień. W omawianym dyskursie obserwujemy zróżnicowane środki językowe służące deprecjacji, wśród nich szczególne miejsce zajmują te, które odwołują się do wątków antysemickich i wojennych. Materiał analityczny stanowi korpus tekstów zawierających komentarze użytkowników Facebooka. Badania koncentrują się na analizie sposobów negatywnego wartościowania (deprecjonowania) przeciwnika i pokazują wykorzystywane w tym celu środki językowe. Wśród nich można wymienić m.in. określenia: jude Niedziel, zbrodniarze, dr Mengele vel Niedzielski, covidowe hitlerki, ludobójstwo.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 1 (2023), pt. Retoryka zdrowia i choroby/Rhetoric of health and illness.

Redaktorki numeru: Anna M. Kiełbiewska, Joanna Partyka

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/HOS70)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content