[Res Rhetorica] „Retoryczność kolekcji w świetle powieści Johna Fowlesa 'Kolekcjoner’ (1963)”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Retoryczność kolekcji w świetle powieści Johna Fowlesa 'Kolekcjoner’ (1963)”
[Res Rhetorica] „Retoryczność kolekcji w świetle powieści Johna Fowlesa 'Kolekcjoner’ (1963)”

[Res Rhetorica] „Retoryczność kolekcji w świetle powieści Johna Fowlesa 'Kolekcjoner’ (1963)”

W prezentowanym artykule skupiam moją uwagę badawczą na literackiej retoryczności kolekcji związanej z nowoczesnym doświadczeniem piękna w literaturze – pisze dr Jacek Kowalski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. – Samo pojęcie „retoryka” rozumiem tutaj nie w sposób klasyczny, jako określony zbiór reguł i środków językowych stosowanych w wypowiedzi czy też ukierunkowane na odbiorcę zabiegi perswazyjne, lecz nieco szerzej – jako pewien dyskurs, a mianowicie: szczególny rodzaj doświadczenia kulturowego, dokładniej zaś – podążając za rozważaniami pojęciowymi Ireny Szczepankowskiej – jako pewną „retoryczność” wpisaną w kontekst kultury nowoczesnej.

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę retoryczności kolekcji w świetle debiutanckiej powieści angielskiego pisarza i eseisty Johna Fowlesa Kolekcjoner (1963). Na wstępie uzasadniono sposób rozumienia pojęcia retoryczność jako swoistego doświadczenia kulturowego w oparciu o poststrukturalistyczną teorię literatury Adama Regiewicza oraz przy postrzeganiu literatury jako świadectwa swoistego katalogowania, według Umberto Eco. W artykule retoryczność kolekcji w utworze Fowlesa omówiona jest w kontekście nowoczesne­go doświadczenia piękna. Treść została przeanalizowana przez pryzmat wybranych pism Waltera Benjamina, gdzie retoryczność jest traktowana jako kulturowa gra z konwencją.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 9, No 4 (2022), pt. Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies.

Redaktorki numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska, Agnieszka Kampka

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/chummels)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter