Przyjmowanie prac dyplomowych do IV Konkursu PTR zakończone
 /  Aktualności / Konkurs PTR / Przyjmowanie prac dyplomowych do IV Konkursu PTR zakończone
Przyjmowanie prac dyplomowych do IV Konkursu PTR zakończone

Przyjmowanie prac dyplomowych do IV Konkursu PTR zakończone

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia na konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. W tym roku wiodącym ośrodkiem, w którego przyszły zgłoszenia, jest Uniwersytet Warszawski.

Zatem rozpoczynamy ocenę w systemie ślepej recenzji. Powołana komisja konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:

 • temat: oryginalność tematu w kontekście retoryki;
 • kompozycja pracy: proporcja między częścią poświęconą prezentacji dotychczasowych teorii a częścią poświęconą własnemu badaniu (przewaga własnego wkładu nad przeglądem literatury);
  teoria i metoda: poprawność zastosowania wybranych metod analizy retorycznej;
 • wnioski: nowatorstwo, walory naukowe i poznawcze pracy w dziedzinie badań retorycznych;
 • bibliografia: znajomość literatury przedmiotu w dziedzinie badań retorycznych;
 • język: sprawność prowadzenia wywodu, poprawność językowa, stosowanie terminologii retorycznej, styl naukowy;
 • analiza:
  • na poziomie prac licencjackich: umiejętność opisu badanego zjawiska w kategoriach retorycznych,
  • na poziomie prac magisterskich: umiejętność opisu i uargumentowanej interpretacji badanego zjawiska w kategoriach retorycznych.

Planujemy, aby wyniki konkursu zostały ogłoszone jako wydarzenie towarzyszące majowemu Walnemu Zebraniu PTR, o czym będziemy jeszcze informować.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter