[Res Rhetorica] „Retoryka identyfikacji online. Na przykładzie koreańskiego zespołu BTS”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Retoryka identyfikacji online. Na przykładzie koreańskiego zespołu BTS”
[Res Rhetorica] „Retoryka identyfikacji online. Na przykładzie koreańskiego zespołu BTS”

[Res Rhetorica] „Retoryka identyfikacji online. Na przykładzie koreańskiego zespołu BTS”

Dr hab. Agnieszka Kampka z Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW analizuje formy działania retorycznego w mediach cyfrowych. Wybrane aktywności koreańskiego zespołu BTS służą jako ilustracja cyfrowego procesu perswazji w zróżnicowanym środowisku kulturowym i medialnym.

Abstrakt

Celem artykułu jest opisanie zjawiska identyfikacji w odniesieniu do retoryki cyfrowej. Na przykładzie aktywności koreańskiego zespołu BTS w mediach online pokazane zostały środki służące utożsamieniu się nadawcy (artyści) i audytorium (fani) na poziomie wspólnych doświadczeń, przeżyć i działań.

 

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/605/309.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 3 (2021), pt. Retoryka (re)prezentacji/Rhetoric of (re)presentation.

Redaktorka numeru: Ewa Modrzejewska.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter