[Res Rhetorica] Retoryka racji i emocji (Call for papers)
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Res Rhetorica] Retoryka racji i emocji (Call for papers)
[Res Rhetorica] Retoryka racji i emocji (Call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka racji i emocji (Call for papers)

Ostatnie doświadczenie kryzysu to przede wszystkim pandemia Covid-19, która stała się początkiem różnych innych kryzysów: politycznych, społecznych, indywidualnych. Złożone relacje między racjonalnością i irracjonalnością, rozumem i emocjami występowały i występują w rozmaitych sytuacjach życiowych, powodujących niepewność, zagrożenie, zwiększanie ryzyka: w innych historycznie zaświadczonych pandemiach (np. czarna śmierć, Wielki Kryzys), w dyskursach na temat kryzysów w życiu prywatnym, zawodowym, społecznym. Zapraszamy do nadsyłania artykułów na temat retoryki racji i emocji, która pojawia się w sytuacjach kryzysowych jako reakcja na zagrożenie oraz jako środek zaradczy w celu przezwyciężenia trudności.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów. Więcej informacji: kliknij tutaj.

Redaktorki numeru:

Ewa Modrzejewska (e.modrzejewska@uw.edu.pl)

Maria Załęska (m.zaleska@uw.edu.pl)

Termin nadsyłania abstraktów (do 500 słów) – 30.11.2021

Termin nadsyłania artykułów – 31.01.2022

Termin publikacji – wrzesień 2022

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content