[Res Rhetorica] „Retoryka pamięci zbiorowej – ujęcia, perspektywy i problemy badawcze”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Retoryka pamięci zbiorowej – ujęcia, perspektywy i problemy badawcze”
[Res Rhetorica] „Retoryka pamięci zbiorowej – ujęcia, perspektywy i problemy badawcze”

[Res Rhetorica] „Retoryka pamięci zbiorowej – ujęcia, perspektywy i problemy badawcze”

Koncepcja retoryki pamięci, zarówno według koncepcji Astrid Erll (2009, 2018), jak i nadbudowanej na niej propozycji Justyny Tabaszewskiej, odnoszą się do tekstów literackich. Sądzę, że można je zastosować do analizy wszelkich tekstów pamięci, chociaż wymagać to będzie uzupełnienia o retoryczne formy typowe dla tychże tekstów/gatunków – pisze dr hab. Marta Wójcicka z UMCS. Zapraszamy do przeczytania jej studium, uzupełnionego o analizę głośnego przemówienia Mariana Turskiego.
Abstrakt

Artykuł stanowi próbę zdefiniowania terminu „retoryka pamięci”. W pierwszej części przedstawiono lingwistyczne ujęcie pamięci zbiorowej, definiowanej jako obraz przeszłości kreowany w tekście oraz pamiętania jako praktyki komunikatywnej. Zwrócono także uwagę na rolę jednostki w procesie pamiętania. W kolejnych częściach przedstawiono kluczowe koncepcje retoryki pamięci oraz założenia retoryki wizualnej i multimodalnej. Ostatnia część stanowi retoryczną analizę przemówienia wygłoszonego przez Mariana Turskiego w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Analizowany tekst – intertekstualny i interikoniczny – zawierai przywołuje obrazy przeszłości, a zarazem służy pamiętaniu – ukazuje przeszłość jako continuum, proces. Analiza – zgodnie z założeniami retoryki multimodalnej – składa się z trzech części: analiza syntaktyczna (środki semiotyczne), analiza semantyczna (znaczenie), analiza pragmatyczna (funkcje znaków).

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 1 (2024), pt. Retoryka (nie)pamięci/Rhetoric of remembrance/oblivion.

Redaktorzy numeru: Marek Jeziński, Anna M. Kiełbiewska

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/39

 

(fot. Pixabay/sebo106)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content