[Res Rhetorica] „Retoryka wykluczenia a retoryka uwiarygodnienia: 'prawdziwi Polacy’ w dyskursie parlamentarnym”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Retoryka wykluczenia a retoryka uwiarygodnienia: 'prawdziwi Polacy’ w dyskursie parlamentarnym”
[Res Rhetorica] „Retoryka wykluczenia a retoryka uwiarygodnienia: 'prawdziwi Polacy’ w dyskursie parlamentarnym”

[Res Rhetorica] „Retoryka wykluczenia a retoryka uwiarygodnienia: 'prawdziwi Polacy’ w dyskursie parlamentarnym”

Zapraszamy do lektury artykułu dr. Tomasza Rawskiego, mgr Agnieszki Kwiatkowskiej i mgr Huberta Plisieckiego z SWPS. Celem przeprowadzonego badania była próba dotarcia do różnych definicji wyrażenia prawdziwi Polacy wyłaniających się z przemówień w polskim Sejmie.
Abstrakt

Rozróżnienie na „swoich” i „obcych” jest dla władzy narzędziem kształtowania tożsamości narodowej poprzez określenie granic przynależności i wykluczenia. Celem badania była analiza definiowania wyrażenia prawdziwi Polacy w przemówieniach w Sejmie. Analiza została przeprowadzona na stworzonym korpusie przemówień sejmowych z lat 1989-2023, składającym się z ponad 291 tys. wystąpień z obrad plenarnych. Badanie kontekstu przywołania wyrażenia prawdziwi Polacy, towarzyszących mu emocji, typu budowania opozycji między „prawdziwymi Polakami” a resztą narodu, w połączeniu z analizą zastosowanych toposów (loci), pozwoliło na wysunięcie wniosków dotyczących politycznych intencji posługiwania się tym wyrażeniem, które interpretujemy w kategoriach „retoryki wykluczenia” i „retoryki uwiarygodnienia”. Poprzez zastosowanie tej perspektywy, wyniki badania rzucają nowe światło na uniwersalne mechanizmy konstruowania tożsamości narodowej w dyskursie publicznym, ukazując, jak klasyczne schematy argumen-tacyjne adaptowane są do współczesnych debat politycznych.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 1 (2024), pt. Retoryka (nie)pamięci/Rhetoric of remembrance/oblivion.

Redaktorzy numeru: Marek Jeziński, Anna M. Kiełbiewska

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/39

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content