[Res Rhetorica] „Retoryka rzeczy w duchu zero waste, czyli o pozbawianiu i przywracaniu wartości”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Retoryka rzeczy w duchu zero waste, czyli o pozbawianiu i przywracaniu wartości”
[Res Rhetorica] „Retoryka rzeczy w duchu zero waste, czyli o pozbawianiu i przywracaniu wartości”

[Res Rhetorica] „Retoryka rzeczy w duchu zero waste, czyli o pozbawianiu i przywracaniu wartości”

Dr Agnieszka Grażul-Luft z Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przeanalizowała internacjonalizm zero waste przy użyciu kategorii retorycznych, takich jak definicja retoryczna i topos

Abstrakt

Koncepcja zero waste, rozumiana najczęściej jako idea lub styl życia polegający na ograniczeniu produkcji odpadów poprzez świadomą konsumpcję oraz takie gospodarowanie produktami, by uniknąć powstawania śmieci, może mieć wpływ na sposób postrzegania rzeczy, przedmiotów. W pierwszej części artykułu dokonano analizy funkcjonowania w polskim dyskursie ekologicznym internacjonalizmu zero waste (analiza znaczenia). W drugiej części tekstu przedstawiono sposoby postrzegania i wartościowania przedmiotów (identyfikacja toposów).

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 9, No 1 (2022), pt. Retoryka rzeczy/Rhetoric of things.

Redaktorki numeru: Anna M. Kiełbiewska, Anna Bendrat

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/CandaceHunter)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter