[Res Rhetorica] „The Formats of Pre-Election Television Debates in Poland and the Czech Republic – A Rhetorical Look at the Genre”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „The Formats of Pre-Election Television Debates in Poland and the Czech Republic – A Rhetorical Look at the Genre”
[Res Rhetorica] „The Formats of Pre-Election Television Debates in Poland and the Czech Republic – A Rhetorical Look at the Genre”

[Res Rhetorica] „The Formats of Pre-Election Television Debates in Poland and the Czech Republic – A Rhetorical Look at the Genre”

W artykule porównane zostały formaty finałowych debat prezydenckich z ostatnich wyborów w Polsce, między Andrzejem Dudą a Bronisławem Komorowskim (2015) i w Czechach między Jiřím Drahošem and Milošem Zemanem (2018).
Artykuł dostępny jest w języku angielskim.
Abstrakt
W artykule porównane zostały formaty finałowych debat prezydenckich z ostatnich wyborów w Polsce, między Andrzejem Dudą a Bronisławem Komorowskim (2015) i w Czechach między Jiřím Drahošem and Milošem Zemanem (2018). Celem tego porównania opartego na retorycznej krytyce gatunkowej było sprawdzenie, czy i jak badane wydarzenia medialne wpisują się we wzorzec gatunkowy debaty. Porównano reguły interakcji, elementy czasu i przestrzeni, a także sposób moderowania i zadawanie pytań we wszystkich analizowanych debatach. Efektem tego porównania było wskazanie kierunku hybrydyzacji gatunkowej debat przedwyborczych z ostatnich wyborów w Polsce i w Czechach.

Czytaj artykuł: https://www.resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/457/232.

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 7, No 2 (2020), pt. Rhetoric of American Identities/Retoryka Amerykańskich Tożsamości.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Elżbieta Pawlak-Hejno.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com/.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter