[Res Rhetorica] „The Rhetoric of Silence in Contemporary Autopathography: Susan Gubar and Eve Ensler on Gynecological Cancer”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „The Rhetoric of Silence in Contemporary Autopathography: Susan Gubar and Eve Ensler on Gynecological Cancer”
[Res Rhetorica] „The Rhetoric of Silence in Contemporary Autopathography: Susan Gubar and Eve Ensler on Gynecological Cancer”

[Res Rhetorica] „The Rhetoric of Silence in Contemporary Autopathography: Susan Gubar and Eve Ensler on Gynecological Cancer”

W swoim artykule Marta Fernandez-Morales z Uniwersytetu Oviedo zastanawia się nad zasłoną milczenia, która spowija tematykę nowotworów narządów rodnych (w odróżnieniu od głośnych kampanii na rzecz przeciwdziałania rakowi piersi). Autorka interpretuje literackie i pamiętnikarskie przykłady autopatografii – zapisów przebiegu chorób i ich subiektywnego odczuwania. Brak odpowiednich środków wyrazu, za pomocą których można byłoby podzielić się doświadczeniem choroby utrudnia wielu kobietom pogodzenie się z losem.

Abstract

Pomimo stwierdzenia Mary Deshazer, że życie z rakiem stało się tematem naszych czasów (2005, 1), o niektórych rodzajach nowotworów wciąż się nie mówi publicznie. Niniejszy artykuł omawia autopatografie nowotworów ginekologicznych Susan Gubar i Eve Ensler w kontekście ciszy. Studium dotyczy trudności autorek w znalezieniu terminów na określenie doświadczenia ich choroby oraz braku społecznie akceptowalnego sposobu opisywania chorującego kobiecego ciała. Analiza wykazuje, że cisza konstruowana wokół problemu jest niewskazana i nieefektywna.

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/461/271.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 7, No 4 (2020), pt. Rhetoric of Silence in American Studies/Retoryka ciszy – perspektywa amerykanistyczna.

Redaktorki numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska, Klara Szmańko.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter