[Res Rhetorica] „Perseverance and zeal? Yes thanks: The ecology and endurance of a protest logo”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Perseverance and zeal? Yes thanks: The ecology and endurance of a protest logo”
[Res Rhetorica] „Perseverance and zeal? Yes thanks: The ecology and endurance of a protest logo”

[Res Rhetorica] „Perseverance and zeal? Yes thanks: The ecology and endurance of a protest logo”

Retoryka wizualna w wymiarze społecznym i marketingowym. Symbolikę i ewolucję „uśmiechniętego loga” przeanalizowała dla nas Kristine Marie Berg z Uniwersytetu w Kopenhadze
Abstrakt

W artykule prześledzono tzw. ekologię (dzieje i społeczny wpływ) ikonicznego logotypu protestu wobec energii atomowej, który został stworzony w 1975 r. w Danii. Początkowo logotyp tworzył poczucie wspólnoty wśród aktywistów antynuklearnych. Był również narzędziem aktywizacji społecznej i pozyskiwania funduszy. W kolejnych latach motyw został wykorzystany do promocji różnych idei, w tym popierających wykorzystanie atomu. Współczesne pokolenie, choć wciąż rozpoznaje tzw. uśmiechnięte słońce, to ma z nim związane sprzeczne skojarzenia oraz traktuje je jako element nostalgiczny. W artykule wykorzystano analizę materiałów oraz wywiady, przeprowadzone m.in. z członkami duńskiego ruchu antynuklearnego z lat 70., a także z grupą współczesnej duńskiej młodzieży, aby w ten sposób przybliżyć retorykę nie tylko duńskiego, ale i globalnego ruchu antynuklearnego. Artykuł odwołuje się do teorii retorycznej sprawczości i ekologii, podkreślających nieprzewidywalność i wielostronne powiązania retoryki, a także jej potencjalną trwałość.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 1 (2024), pt. Retoryka (nie)pamięci/Rhetoric of remembrance/oblivion.

Redaktorzy numeru: Marek Jeziński, Anna M. Kiełbiewska

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/39

 

(fot. Pixabay/Pixaline)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content