[Res Rhetorica] „Kredyt żywy, kredyt umarły i kto nad nim płacze”
 /  RR: aktualności / RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Kredyt żywy, kredyt umarły i kto nad nim płacze”
[Res Rhetorica] „Kredyt żywy, kredyt umarły i kto nad nim płacze”

[Res Rhetorica] „Kredyt żywy, kredyt umarły i kto nad nim płacze”

Kredyt umarł? Wręcz przeciwnie, wraz z kolegą Długiem mają się świetnie! Analizę emblematycznych przedstawień obu zakolegowanych uosobień przygotowała dr hab. Joanna Partyka. Oczywiście w najnowszym numerze „Res Rhetorica”.

Abstrakt

W artykule skupiam się na emblematycznych przedstawieniach Długu i Kredytu – dwóch pojęć wzajemnie się warunkujących. Wskazuję środki retoryczne (m.in. elementy niewerbalne sytuacji retorycznej, takie jak gest, mimika, strój) zastosowane w słownoobrazowej kompozycji Cesarego Ripy (Ikonologia, pierwsze wyd. 1593) oraz, dla porównania, z popularnym w grafice europejskiej XVII i XVIII w. motywem śmierci Kredyta, m.in. w polskim druku ulotnym Lament różnego stanu ludzi nad umarłym Kredytem (ok. 1655), składającym się z ryciny oraz wierszowanego, rozbudowanego opisu.

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter