Retoryka na uczelniach
 /  Aktualności / Retoryka na uczelniach
Retoryka na uczelniach

Retoryka na uczelniach

Na uniwersyteckiej mapie retoryki pojawiło się nowe koło naukowe, które chce i w praktyce, i w teorii zająć się ars bene diciendi. W październiku powstało Studenckie Koło Naukowe Retoryki „Gadu-gadu” przy Wydziale Polonistyki UW, działające pod opieką dr Ewy Modrzejewskiej. Pierwszym przedsięwzięciem było otwarte spotkanie z Pauliną Mikułą, absolwentką tego samego wydziału, znaną z kanału na YouTube Mówiąc Inaczej, na którym popularyzuje poprawność językową.

 

Warto wspomnieć, że i na innych uczelniach prężnie działają adepci retoryki, m.in. na KUL, który prowadzi kierunek Retoryka Stosowana, istnieje Uczelniany Klub Dyskusyjny; na Uniwersytecie Rzeszowskim działa Koło Naukowe Debat Oksfordzkich i Retoryki Prawniczej oraz Sekcja Retoryki i Krasomówstwa „Sapere aude” działająca w ramach Koła Naukowego Dziennikarzy, na Uniwersytecie Łódzkim zarejestrowane jest Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Retoryki ”Retor”, a UMK – Koło Naukowe Retoryki Sądowej.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania informacji o istnieniu kół na Waszych uczelniach. Planujemy w przyszłym roku przedsięwzięcie, którego celem będzie integracja studentów z różnych ośrodków akademickich.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter