„Res Rhetorica” – podsumowanie roku 2023
 /  RR: aktualności / „Res Rhetorica” – podsumowanie roku 2023
„Res Rhetorica” – podsumowanie roku 2023

„Res Rhetorica” – podsumowanie roku 2023

Dziesiąty rok wydawania polskiego czasopisma retorycznego o międzynarodowym zasięgu zakończyliśmy wspólnym numerem ze skandynawskimi badaczami z Uniwersytetu w Kopenhadze, by przybliżyć współczesne badania retoryczne, w tym również młodych badaczy, z północnej części Europy.

 

Ale 2023 rok to przede wszystkim różne oblicza polskiej retoryki. Aż 8 artykułów tematycznych ukazało się w tomie poświęconym retoryce zdrowia i choroby.

 

Letni numer poświęcono różnym wymiarom argumentacji, między innymi w tym wydaniu ukazał się artykuł laureatki Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową. Przedmiotem rozważań były współczesne style i praktyki argumentacyjne w retoryce, ze szczególnym uwzględnieniem badań i analiz dotyczących wykorzystania logosu, etosu i patosu w różnych kontekstach komunikacyjnych i społecznych.

 

W numerze trzecim zebrane zostały artykuły pokazujące różnorodność sytuacji, w których zderzają się ze sobą odmienne perspektywy. Przedstawione zostały analizy dotyczące epok, wydarzeń i typów komunikacji bardzo od siebie odległych. Wspólne dla wszystkich było jednak zderzenie różnych punktów widzenia.

 

Łącznie opublikowaliśmy 30 artykułów, poddanych uprzednio podwójnej ślepej recenzji, w tym: 25 po polsku i 5 anglojęzycznych.

 

Ponadto nasi autorzy zrelacjonowali 5 wydarzeń poświęconych retoryce w Polsce i na świecie. Ukazały się również recenzje następujących książek:

 

Wśród autorów dominowali w tym roku polscy badacze, reprezentujący ośrodki akademickie z całej Polski: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, Akademię Ignatianum w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Łódzki.

 

Zagraniczni autorzy reprezentowali renomowane ośrodki europejskie: Norwegię (University of Bergen), Niemcy (University of Tübingen) i Szwecję (Lund University).

 

W 2023 roku korzystaliśmy ze wsparcia dotacyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki, udzielonego w ramach konkursu „Rozwój czasopism naukowych”.

 

Res Rhetoricę” wydajemy nieprzerwanie już od niemal 10 lat. Nieustannie pracujemy nad utrzymaniem wysokiej jakości naszego czasopisma i skupiamy wokół niego coraz większe grono badaczy zainteresowanych interdyscyplinarną tematyką retoryki. Nie byłoby to możliwe bez stałego wsparcia Recenzentów, rzetelnie oceniających zgłaszane artykuły. W minionym roku było to aż 68 osób, z czego blisko 20% stanowili recenzenci zagraniczni (z Chorwacji, Czech, Danii, Izraela, Łotwy, Norwegii, Szwecji i USA). Polscy recenzenci reprezentowali 18 ośrodków akademickich. Pełna lista recenzentów dostępna tutaj: https://resrhetorica.com/index.php/RR/about 

 

Serdecznie dziękujemy za ten kolejny, owocny rok wspólnej pracy wszystkim naszym Autorom, Recenzentom i Sympatykom!

 

Zapraszamy do odwiedzania

Zespół redakcyjny Res Rhetorica”

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content