[Res Rhetorica] „A Rhetoric of Cooperation: How Swedish parties argued in parliament 2015 and 2016 after the migration agreement”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „A Rhetoric of Cooperation: How Swedish parties argued in parliament 2015 and 2016 after the migration agreement”
[Res Rhetorica] „A Rhetoric of Cooperation: How Swedish parties argued in parliament 2015 and 2016 after the migration agreement”

[Res Rhetorica] „A Rhetoric of Cooperation: How Swedish parties argued in parliament 2015 and 2016 after the migration agreement”

Powszechnie uważa się, że Szwecja charakteryzuje się wysokim stopniem orientacji na konsensus. Jednym z niedawnych przykładów jest pandemia Covid-19, kiedy szwedzka kultura konsensusu została podkreślona na arenie międzynarodowej jako przykład innego sposobu podejmowania decyzji i komunikowania się. Wysoką orientację na konsensus i współpracę przypisuje się m.in. charakterowi rządów mniejszościowych, które są najpowszechniejszą formą rządów w Szwecji – zauważa Rebecca Kiderlen z Uniwersytetu w Tybindze (Niemcy).

Abstrakt

W artykule przedstawiona jest analiza toposów występujących w debatach parlamentarnych z lat 2015–2016 w Szwecji i Niemczech, poświęconych polityce azylowej ww. państw. Celem tego badania porównawczego jest wyłonienie toposów oraz scharakteryzowanie argumentacji politycznej skupionej wokół kwestii migracyjnej. Tę argumentację cechuje w większym stopniu charakter proceduralny niż merytoryczny, co ma związek z kontekstem politycznym, a więc układem sił konkurencyjnych partii. Wydaje się, że szczególnie w przypadku Szwecji w debacie parlamentarnej strony kładą nacisk na konsensu i kooperację. Wynikać zaś to może z faktu, że w tym kraju – jak również ogólnie w krajach Skandynawii – rządy mają charakter mniejszościowy, co sprzyja retoryce współpracy.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 4 (2023), pt. Retoryka w Skandynawii/Rhetoric in Scandinavia.

Redaktorzy numeru: Ewa Modrzejewska, Tommy Bruhn, Lisa S. Villadsen

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com/index.php/RR

 

(fot. Pixabay/geralt)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content