Rekordowe 11 prac w V Konkursie PTR!
 /  Aktualności / Konkurs PTR / Rekordowe 11 prac w V Konkursie PTR!
Rekordowe 11 prac w V Konkursie PTR!

Rekordowe 11 prac w V Konkursie PTR!

Tylko w kategorii najlepszej pracy magisterskiej w tegorocznej edycji powalczy aż 8 prac wykorzystujących narzędzia retoryki. Nagrodą jest opublikowanie zredagowanych fragmentów w wysoko punktowanym czasopiśmie Res Rhetorica oraz wsparcie finansowe udziału w konferencji lub innym wydarzeniu naukowym.

 

Nagroda czeka też za najlepszą pracę licencjacką.

 

W ten sposób chcemy zachęcić młodych badaczy, aby zainteresowali się retoryką na dalszej drodze akademickiej, również w ramach studiów doktoranckich.

 

Do konkursu nadesłano 8 prac magisterskich: 7 w jęz. polskim i 1 w jęz. włoskim, oraz 3 prace: 2 w jęz. polskim i 1 w jęz. francuskim.

 

Dziękujemy Promotorkom i Promotorom za zaangażowanie i liczne zgłoszenia prac studentek (w tym roku same panie) reprezentujących Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Prace powstały m.in. na kierunkach: filologia polska, lingwistyka stosowana; dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia włoska, etnolingwistyka.

 

Powołana komisja konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:

 1. temat: oryginalność tematu w kontekście retoryki;
 2. kompozycja pracy: proporcja między częścią poświęconą prezentacji dotychczasowych teorii a częścią poświęconą własnemu badaniu (przewaga własnego wkładu nad przeglądem literatury);
 3. teoria i metoda: poprawność zastosowania wybranych metod analizy retorycznej;
 4. analiza:
  1. na poziomie prac licencjackich: umiejętność opisu badanego zjawiska w kategoriach retorycznych,
  2. na poziomie prac magisterskich: umiejętność opisu i uargumentowanej interpretacji badanego zjawiska w kategoriach retorycznych.
 5. wnioski: nowatorstwo, walory naukowe i poznawcze pracy w dziedzinie badań retorycznych;
 6. bibliografia: znajomość literatury przedmiotu w dziedzinie badań retorycznych;
 7. język: sprawność prowadzenia wywodu, poprawność językowa, stosowanie terminologii retorycznej, styl naukowy;

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Kongresie Retorycznym w dn. 17-19.04 w Warszawie, o czym będziemy jeszcze informować.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content