[Res Rhetorica] Retoryka odległych kultur (Call for papers)
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Res Rhetorica] Retoryka odległych kultur (Call for papers)
[Res Rhetorica] Retoryka odległych kultur (Call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka odległych kultur (Call for papers)

Numer 3/2023 poświęcony będzie retorykom odległych od siebie kultur.  Praktyki perswazyjne, najskuteczniejsze sposoby przekonywania różnią się w zależności od sytuacji retorycznej. Różnice wynikają także z odmienności kulturowych czy historycznych.  Retoryka, jako system wiedzy wywodzący się ze starożytnej Grecji i rozwijany przez wieki w kulturze europejskiej, jest tylko jednym ze sposobów praktykowania i analizowania komunikacji perswazyjnej.

Zapraszamy do nadsyłania zarówno artykułów o charakterze przekrojowym i porównawczych, jak i poświęconych wybranym studiom przypadków. Kliknij, żeby zobaczyć więcej.

 

Redaktor numeru:

  • Agnieszka Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (agnieszka_kampka@sggw.edu.pl)

Data nadsyłania abstraktów: 30.11.2022

Termin nadsyłania artykułów: 31 stycznia 2023

Planowana data publikacji: wrzesień 2023

Fot. https://flic.kr/p/4VtjuG

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter