[Res Rhetorica] Retoryka zdrowia i choroby (Call for Papers)
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Res Rhetorica] Retoryka zdrowia i choroby (Call for Papers)
[Res Rhetorica] Retoryka zdrowia i choroby (Call for Papers)

[Res Rhetorica] Retoryka zdrowia i choroby (Call for Papers)

W numerze 1/2023 „Res Rhetorica” zajmiemy się szeroko rozumianymi związkami retoryki oraz zdrowia i choroby.

Relacje te są łatwo dostrzegalne, choć retoryka i nauki o zdrowiu umiejscawiane są dziś na dwóch krańcach osi wytyczającej humanistyczny i ścisły kierunek nauki. Obie te klasyczne dyscypliny mają rodowód sięgający antycznych tradycji greckich i rzymskich. Obie o charakterze wybitnie antropocentrycznym, rozwijane były równolegle w obrębie praktyki i wiedzy teoretycznej.

Współcześnie obserwujemy w debacie o zdrowiu i chorobie mnogość dyskursów i ścieżek argumentacji. Widzimy ogromną rozpiętość stylistyczną i rozmaite podejścia do polityki informacyjnej. Możemy śledzić różnorodne metody budowania autorytetu (nie zawsze związane z aretephronesis czy eunoia, niczym w medycynie starożytnej) i sposoby na uzyskanie pozornej fortunności aktów komunikacji, często odbiegające od wyznaczników takich jak docere czy claritas. Kliknij, żeby zobaczyć więcej.

 

Redaktorki numeru:

  • Anna M. Kiełbiewska, Uniwersytet Warszawski (a.miloszewska@uw.edu.pl); Joanna Partyka, Instytut Badań Literackich PAN (joanna.partyka@ibl.waw.pl)

Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2022

Planowana data publikacji: marzec 2023

Fot. Pixabay/www_slon_pics

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter