cele2

Rozwijanie kultury retorycznej

Członkowie PTR są ekspertami w zakresie komunikacji publicznej, podejmują wiele inicjatyw na rzecz rozwijania kultury dyskusji (m.in. poprzez popularyzowanie debat oksfordzkich)

Zobacz

Działalność wydawnicza

PTR jest wydawcą międzynarodowego czasopisma w otwartym dostępie „Res Rhetorica” oraz serii Rhetoricum, w której publikowane są monografie dotyczące wybranych zagadnień z zakresu komunikacji perswazyjnej.

Zobacz

Współpraca międzynarodowa

PTR współpracuje z badaczami i organizacjami retorycznymi z innych krajów, m.in. Rhetoric Society of Europe. Efektem tej współpracy są konferencje i publikacje.

Zobacz

Wspieranie młodych naukowców

PTR systematycznie organizuje warsztaty i seminaria poświęcone metodologii retorycznej, umożliwia także publikację prac młodych badaczy. W 2019 r. ogłosił doroczny konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą narzędzia retoryki.

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter