Zaproszenie na seminarium online: Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?
 /  Aktualności / Warsztaty / Zaproszenie na seminarium online: Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?
Zaproszenie na seminarium online: Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?

Zaproszenie na seminarium online: Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?

Zapraszamy na seminarium poświęcone przygotowaniu prac dyplomowych z retoryki. Spotkanie jest adresowane do promotorów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), którzy prowadzą seminaria naukowe przygotowujące studentów do prowadzenia badań retorycznych.

Celem zaś jest wymiana doświadczeń w prowadzeniu prac wykorzystujących aparat retoryczny.
Termin: 25.05.2023 (czwartek)
Godz.: 18.00
Platforma: Google Meets
Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/fB9Fu4oypz1Ly73j8
W trakcie spotkania ogłoszone zostaną wyniki IV Konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową z retoryki.
Spotkanie pod patronatem PTR ma formę online i jest zorganizowane przez Zakład Retoryki i Mediów UW, Katedrę Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL i Katedrę Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej na UMCS
Termin zgłoszeń: 24.05.2023.
Link do spotkania zostanie wysłany najpóźniej 25.05 rano.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter