Retoryczne potyczki. IV Konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki
 /  Aktualności / Konkurs PTR / Retoryczne potyczki. IV Konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki
Retoryczne potyczki. IV Konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

Retoryczne potyczki. IV Konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

Do czwartej edycji konkursu napłynęło 6 zgłoszeń: 5 w kategorii prac licencjackich oraz 1 w kategorii prac magisterskich. Wszystkie rozprawy zostały napisane w języku polskim i
zostały obronione na Uniwersytecie Warszawskim.

  • Jury reprezentowane było przez:
    dr hab. Pawła Gondka, prof. KUL (KUL Lublin)
    dr hab. Agnieszkę Kampkę (SGGW Warszawa, reprezentująca zarząd PTR)
    dr hab. Magdalenę Patro-Kucab, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
    dr Ewę Lewandowską-Tarasiuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa).

Zgłoszone do konkursu prace mierzyły się nie tylko z koniecznością efektywnego wykorzystania retorycznego instrumentarium badawczego, ale nierzadko podejmowały aktualne, trudne i ważne kwestie (idee feminizmu i body positivity), mierzyły się z kulturowym tabu (tematy związane z menstruacją), stały się polem obserwacji współczesnych zjawisk polimedialnej rzeczywistości (polityczne spoty reklamowe, memy internetowe, internetowe kampanie reklamowe, przekazy multimodalne, takie jak zwiastuny filmowe, profilaktyczne kampanie zdrowotne) czy też były w nich analizowane telewizyjne programy interwencyjne typu „Sprawa dla reportera”.

Młodzi adepci nauki podjęli niełatwą próbę połączenia metodologii retorycznej z językoznawczym, komunikologicznym, medialnym czy kulturowym podejściem badawczym.

Serdecznie gratulujemy nie tylko wszystkim Autorom prac, ale również Promotorom, dzięki wskazówkom i opiece których prace uzyskały poziom konkursowy. Oznacza to, że już teraz możemy powiedzieć: Wszyscy jesteście zwycięzcami!

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się online dnia 25 maja 2023 roku o godzinie 18.00.

Uświetni tym samym planowane wtedy seminarium online skierowane do promotorów prac dyplomowych. Zapraszamy zarówno Uczestników, jak i Promotorów do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza wspólnego z rejestracją na seminarium: https://forms.gle/fB9Fu4oypz1Ly73j8

 

Zaproszenie na seminarium online: Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content