[Call for papers] Edukacja retoryczna/Rhetoric education
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Call for papers] Edukacja retoryczna/Rhetoric education
[Call for papers] Edukacja retoryczna/Rhetoric education

[Call for papers] Edukacja retoryczna/Rhetoric education

Tematyka numeru 4/2024 dotyczyć będzie teorii i praktyk nauczania retoryki. Zapraszamy do nadsyłania artykułów, które przedstawiają teoretyczne i praktyczne rozwiązania służące nauczaniu retoryki w środowisku cyfrowym, tak by dostosować programy nauczania, metody dydaktyczne oraz podręczniki do potrzeb uczniów, studentów i rynku pracy.

Edukacja retoryczna pomaga niwelować braki kompetencyjne uczniów i studentów w zakresie komunikowania. Pozwolą trenować umiejętności, takie jak: rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętność dialogu w różnych gatunkach (debata, negocjacje, mediacje, deliberacje), analiza sytuacji konfliktowych oraz rozwój kompetencji związanych z  empatią i „wrażliwością retoryczną”, tworzeniem i analizą tekstów kultury.

Edukacja retoryczna wymaga także stałego rozwoju kompetencji dydaktycznych. Dlatego zapraszamy do nadsyłania artykułów poświęconych sprawdzonym metodom dydaktycznym, nowym propozycjom i refleksjom na temat wsparcia potrzebnego nauczycielom szkolnym i akademickim.

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2024

Termin publikacji: grudzień 2024

Więcej: https://resrhetorica.com/index.php/RR/announcement/view/17

Kontakt: info@resrhetorica.com

 

Numer ukaże w związki z organizacją Kongresu Retorycznego w dn. 17-19.04.2024 w Warszawie.

Zadanie zostało dofinansowane przez MEiN na podstawie umowy nr KONF/SN/0481/2023/01 w ramach programu „Doskonała Nauka II”

Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content