Retoryka w najnowszym „Leksykon terminów medialnych” 
 /  Aktualności / Retoryka w najnowszym „Leksykon terminów medialnych” 
Retoryka w najnowszym „Leksykon terminów medialnych” 

Retoryka w najnowszym „Leksykon terminów medialnych” 

Prof. Paweł Sarna z Uniwersytetu Śląskiego, członek PTR, znalazł się wśród autorów haseł w najnowszej publikacji „Leksykon terminów medialnych”.

Co istotne dla środowiska retorycznego, dzięki jego wkładowi w tę dwutomową publikację zawiera one liczne odniesienia do sztuki retorycznej. Czytelnik znajdzie zatem informacje dotyczące historii retoryki oraz składników systemu retorycznego, ale także odniesienia do najważniejszych kierunków w badaniach retorycznych XX i XXI wieku. Nawiązania do retoryki można odnaleźć w wielu hasłach związanych ze współczesną komunikacją i mediami (m.in. analiza dyskursu, neokolonializm i media, narracja i narratologia). Leksykon pod tym względem wykracza poza standardowe, czyli wąskie i najbardziej rozpowszechnione w Polsce ujęcia współczesnych zastosowań sztuki wymowy.

 

„Leksykon terminów medialnych” (Wydawnictwa Adam Marszałek) został przygotowany pod redakcją naukową Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Krystyny Doktorowicz, Pawła Płanety oraz Ryszarda Filasa. W porównaniu do poprzednich tego typu wydawnictw jest to publikacja znacznie bardziej obszerna – składa się z dwóch tomów zawierających w sumie ponad 3 tys. terminów. Obok krótkich haseł definicyjnych zamieszczono w niej wieloaspektowe, bogate w szczegóły, hasła problemowe. Jak wskazują redaktorzy leksykonu, ich celem było stworzenie obszernego przeglądu zagadnień związanych z szeroko pojętymi mediami oraz komunikacją społeczną.

W wersji elektronicznej dostępny jest bezpłatnie.

Paweł SarnaOkładka Leksykonu terminów medialnych

Publikacja powstała w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego, jednakże w jej powstanie zaangażowani byli badacze wywodzący się z wielu polskich ośrodków naukowych. Jak podkreślają redaktorzy leksykonu, ważnym założeniem towarzyszącym powstaniu tej publikacji była prezentacja osiągnięć polskich badaczy mediów, co rzeczywiście jest widoczne w treści haseł zamieszczonych w prezentowanej publikacji.

„Leksykon terminów medialnych”  jest wynikiem projektu w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” (NdS/530026/2021/2021) finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Gratulujemy prof. Sarnie oraz pozostałym autorom i redaktorom!

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content