Retoryka kultury popularnej
 /  Aktualności / Retoryka kultury popularnej
Retoryka kultury popularnej

Retoryka kultury popularnej

Aktualności

Redaktor prowadząca: Katarzyna Molek-Kozakowska (molekk@uni.opole.pl)

Badania kultury popularnej obejmują szerokie spektrum zjawisk artystycznych, społecznych, językowych i komunikacyjnych. Niektóre z nich mają charakter krytyczny i podejmują problematykę wpływu wytworów i praktyk kultury masowej na życie i mentalność jednostki. Czy kultura popularna ma więc swoje retoryczne oblicze?

Jeśli, jak twierdzą niektórzy badacze z zakresu Cultural Studies, wpływ kultury popularnej polega głównie na przekonywaniu do konsumpcji dóbr i mediów rozrywkowych, reprezentacji i ideologii, to jak badać takie mechanizmy i jak ewentualnie się przed nimi bronić? Jeśli zaś popkultura to jedyna demokratyczna forma uczestnictwa i wspólnotowości, jak twierdzą niektórzy postmoderniści, to w jakich kategoriach opisywać i oceniać wartość jej wytworów?

Wreszcie jeśli większość wytworów popkultury jest zapośredniczona medialnie, to jak rewolucja technologiczna, rozwój Internetu, blogosfery i mediów społecznościowych, czy powstawanie wirtualnych społeczności zmieniają „retoryczne” oblicze kultury?

Zapraszamy do refleksji i nadsyłania tekstów dotyczących m.in. następujących zagadnień:

  • Strategie komunikacyjne w popularnym dziennikarstwie, dyskursie medialnym i reklamowym;
  • Wizualne i werbalne wzorce kultury popularnej w komunikacji politycznej, sferze publicznej i propagandzie;
  • Ikonografia popkulturowa, potoczność i anegdota a perswazyjny charakter przekazu;
  • Retoryczność celebrytyzacji i celebrytów: promocja kultury popularnej, autopromocja, wizerunkowe wsparcie idei;
  • Retoryczne oblicza różnych gatunków rozrywki multimedialnej od gifów, memów i spotów po rozbudowane wirtualne światy gier i franszyzy popkulturowych superprodukcji;
  • Retoryczność popkulturowych światów wirtualnych, serialowych, filmowych, komiksowych i literackich;
  • Retoryka samplingu, remiksu, pastiszu, spin-offu, hybrydyczności;
  • Retoryczne właściwości komizmu, humoru, ironii, satyry, parodii;
  • Wpływ i zależności między konsumpcją kultury masowej a jakością komunikacji społecznej/publicznej;
  • Krytyka kultury popularnej i edukacja medialna.

Daty

termin nadesłania tekstu: 31 października 2018 roku.

planowany termin publikacji: marzec 2019 roku.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter