Konkurs PTR
 /  Konkurs PTR
Znamy Laureatki V Konkursu PTR

Znamy Laureatki V Konkursu PTR

AktualnościKonkurs PTR

W czasie Ogólnopolskiego Kongresu Retorycznego zostały uroczyście ogłoszone wyniki V Konkursu PTR na najlepsze prace dyplomowe wykorzystujące narzędzia retoryki. Julia Drużkowska z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego jest laureatką tegorocznego Konkursu. Zwycięska praca magisterska pt. Persuadere all’uguaglianza di genere. Un paragone delle campagne promozionali delle università italiane e francesi [Przekonywanie do równości płci. Kampanie promocyjne uniwersytetów włoskich i

Zobacz
Rekordowe 11 prac w V Konkursie PTR!

Rekordowe 11 prac w V Konkursie PTR!

AktualnościKonkurs PTR

Tylko w kategorii najlepszej pracy magisterskiej w tegorocznej edycji powalczy aż 8 prac wykorzystujących narzędzia retoryki. Nagrodą jest opublikowanie zredagowanych fragmentów w wysoko punktowanym czasopiśmie Res Rhetorica oraz wsparcie finansowe udziału w konferencji lub innym wydarzeniu naukowym.   Nagroda czeka też za najlepszą pracę licencjacką.   W ten sposób chcemy zachęcić młodych badaczy, aby zainteresowali

Zobacz
Zwycięska praca w konkursie PTR opublikowana

Zwycięska praca w konkursie PTR opublikowana

Konkurs PTR

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze naszego czasopisma (zapoznaj się z całym numerem) ukazał się artykuł naukowy mgr Aleksandry Baran pt. Przekonaj i daj się przekonać. Argumentacyjno-perswazyjna rola arystotelesowskich reguł preferencji na przykładzie wybranych reklam (czytaj artykuł). Autorka to laureatka konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą narzędzia retoryki. Praca została napisana pod kierunkiem

Zobacz
IV Konkurs PTR rozstrzygnięty!

IV Konkurs PTR rozstrzygnięty!

AktualnościKonkurs PTR

Miło nam podać do wiadomości wyniki IV Konkursu PTR na najlepsze prace dyplomowe wykorzystujące narzędzia retoryki. Po indywidualnej ocenie każdej z anonimowych prac, a następnie wspólnej dyskusji Jury zdecydowało przyznać: nagrodę w kategorii prac magisterskich, którą otrzymała Monika Miłosz za pracę pod tytułem Serce i mózg w jednym grają rytmie. Kampanie zdrowotne dotyczące profilaktyki przeciwudarowej

Zobacz
Retoryczne potyczki. IV Konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

Retoryczne potyczki. IV Konkurs PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

AktualnościKonkurs PTR

Do czwartej edycji konkursu napłynęło 6 zgłoszeń: 5 w kategorii prac licencjackich oraz 1 w kategorii prac magisterskich. Wszystkie rozprawy zostały napisane w języku polskim i zostały obronione na Uniwersytecie Warszawskim. Jury reprezentowane było przez: dr hab. Pawła Gondka, prof. KUL (KUL Lublin) dr hab. Agnieszkę Kampkę (SGGW Warszawa, reprezentująca zarząd PTR) dr hab. Magdalenę

Zobacz
Przyjmowanie prac dyplomowych do IV Konkursu PTR zakończone

Przyjmowanie prac dyplomowych do IV Konkursu PTR zakończone

AktualnościKonkurs PTR

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia na konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. W tym roku wiodącym ośrodkiem, w którego przyszły zgłoszenia, jest Uniwersytet Warszawski. Zatem rozpoczynamy ocenę w systemie ślepej recenzji. Powołana komisja konkursowa oceni prace według następujących kryteriów: temat: oryginalność tematu w kontekście retoryki; kompozycja pracy: proporcja między częścią poświęconą prezentacji dotychczasowych teorii a

Zobacz
Ogłaszamy IV Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

Ogłaszamy IV Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

AktualnościKonkurs PTR

Miło nam ogłosić IV edycję Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą jako główną metodę narzędzia retoryczne. Jego celem jest m.in. popularyzacja retoryki jako teorii i metody badań naukowych, popularyzacja w Polsce retoryki jako dyscypliny naukowo-badawczej, promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych wykorzystujących narzędzia retoryczne, a także integracja środowiska akademickiego zajmującego się retoryką. Na konkurs zgłoszenie może

Zobacz
Kolejna publikacja po konkursie PTR na najlepszą pracę dyplomową

Kolejna publikacja po konkursie PTR na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs PTR

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze naszego czasopisma (zapoznaj się z całym numerem) ukazał się artykuł naukowy we współautorstwie Joanny Koswenda i Jolanty Dyoniziak pt. Destrukcja wizerunku publicznego w dyskursie. Rola argumentu ad hominem w komentarzach internautów dotyczących polskiej pisarki Olgi Tokarczuk (czytaj artykuł). Pierwsza autorka to laureatka konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową

Zobacz
III Konkurs PTR rozstrzygnięty

III Konkurs PTR rozstrzygnięty

AktualnościKonkurs PTR

Miło nam nam przedstawić wyniki III Konkursu PTR  na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. Nadesłane prace oceniane były przez Jury, do którego zaproszenie przyjęły: dr hab., prof. UMCS Marta Sobieszewska, językoznawca-prawnik, reprezentująca Instytut Neofilologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także dr Jolanta Dyoniziak z Zakładu Językoznawstwa Romańskiego i Badań Kontrastywnych UAM, która w zeszłym

Zobacz
Zwycięska praca opublikowana!

Zwycięska praca opublikowana!

AktualnościKonkurs PTR

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze „Res Rhetorica” ukazał się artykuł Pana Krystiana Słomki vel Słomińskiego, którego praca magisterska zwyciężyła w II Konkursie PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą narzędzia retoryki. Artykuł streszcza wybrane wątki badania Dyplomanta. Zapraszamy do lektury: Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content