[Res Rhetorica] „Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji”
[Res Rhetorica] „Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji”

[Res Rhetorica] „Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji”

Ofiara, Prześladowca, Wybawca i Głupiec – jakie grupy społeczne są obsadzane w tych rolach w kontekście retoryki pandemicznej? Odpowiedzi na takie (między innymi) pytanie poszukiwali w swojej analizie dr hab. Paweł Sarna i dr Róża Norstrom z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy ponad 300 polskich memów dotyczących pandemii SARS-CoV-2 z lat 2020-2021. Celem badania było określenie, w jaki sposób memy – traktowane jako nośniki perswazji – narzucają odbiorcom interpretację faktów. Wyróżnienie czterech typów bohaterów: Ofiary, Prześladowcy, Wybawcy i Głupca pozwoliło określić, jakie grupy społeczne obsadzane są w poszczególnych rolach. Role te wraz z odpowiadającymi im typowymi scenariuszami ewokowały narracje, które mogły wywoływać określone opinie i emocje na temat pandemii i związanych z nią zachowań czy decyzji.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 9, No 3 (2022), pt. Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu.

Redaktorki numeru: Maria Załęska, Ewa Modrzejewska

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/sumanley)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter