[Res Rhetorica] „Critical rhetoric and Critical Discourse Analysis in a critical pandemic world”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Critical rhetoric and Critical Discourse Analysis in a critical pandemic world”
[Res Rhetorica] „Critical rhetoric and Critical Discourse Analysis in a critical pandemic world”

[Res Rhetorica] „Critical rhetoric and Critical Discourse Analysis in a critical pandemic world”

Dr Emilija Radibratovic przygotowała analizę komunikacji instytucjonalnej związanej z jednym z tematów pandemii – bezpieczeństwem szczepionki Oxford-AstraZeneca anty-COVID. Ukazuje ona negocjacje dyskursowe i stanowiska władzy znaturalizowane w dyskursie publicznym i retoryce.

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia możliwości połączenia retoryki krytycznej i krytycznej analizy dyskursu w badaniu dyskursu publicznego dotyczącego jednego z tematów związanych z koronawirusem, a mianowicie komunikacji instytucjonalnej na temat szczepionki Oxford-AstraZeneca. Zastosowanie dwóch komplementarnych ram teoretycznych ujawnia negocjowanie dyskursu oraz naturalizację władzy i ideologii w perswazyjnej praktyce dyskursywnej polegającej na wydawaniu kolejnych sprzecznych komunikatów dotyczących bezpieczeństwa szczepionki.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 4 (2021), pt. Współczesne teorie retoryczne/Contemporary Rhetorical Theories.

Redaktorki numeru: Agnieszka Kampka, Marta Kobylska.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. archiwum prywatne Autorki)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content