[Res Rhetorica] „Retoryka uzbrojona: walka o świadomość we współczesnej przestrzeni medialnej”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Retoryka uzbrojona: walka o świadomość we współczesnej przestrzeni medialnej”
[Res Rhetorica] „Retoryka uzbrojona: walka o świadomość we współczesnej przestrzeni medialnej”

[Res Rhetorica] „Retoryka uzbrojona: walka o świadomość we współczesnej przestrzeni medialnej”

Żyjemy w świecie, w którym niezliczona liczba aktorów, od zbiorowych do indywidualnych (wśród nich państwa, rządy, partie, grupy, ruchy, organizacje pozarządowe, firmy i globalne sieci kryminalne lub terrorystyczne) współzawodniczy w wywieraniu wpływu na naszą świadomość, zachowania i działania, używając do tego środków – nazwijmy je – masowego retorycznego, czy też symbolicznego, rażenia – pisze profesor Cezar Ornatowski z San Diego State University.

Abstrakt

Retoryka uzbrojona to walka o wpływ w przestrzeni kognitywnej, czyli przestrzeni naszej świadomości, prowadzona przy pomocy symboli. Jest to namiastka wojny, a nawet nowy sposób prowadzenia wojny. Retoryka uzbrojona wykracza poza perswazję, argumentację, a nawet propagandę w ich tradycyjnych znaczeniach. Główne środki retoryki uzbrojonej to narracja, działanie i obraz. Polityka zawiera coraz więcej elementów wojny informacyjnej, a pojęcie bezpieczeństwa (narodowego i indywidualnego) odnosi się do domeny świadomości. Najwyższą wartością i stawką w tej wojnie jest reputacja i jej pochodna: legitymacja. Zjawiska te stanowią wyzwanie dla edukacji retorycznej i obywatelskiej.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 4 (2021), pt. Współczesne teorie retoryczne/Contemporary Rhetorical Theories.

Redaktorki numeru: Agnieszka Kampka, Marta Kobylska

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content