[Res Rhetorica] “Our Grief and Anger”: George W. Bush’s Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] “Our Grief and Anger”: George W. Bush’s Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication
[Res Rhetorica] “Our Grief and Anger”: George W. Bush’s Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication

[Res Rhetorica] “Our Grief and Anger”: George W. Bush’s Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication

“Our Grief and Anger”: George W. Bush’s Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication”

Ból i gniew – do tych, jakże aktualnych, odczuć nawiązał w swoim artykule dr Rafał Kuś. Tekst, opublikowany w najnowszym numerze „Res Rhetorica”, choć dotyczy wystąpień prezydenta G. W. Busha po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r. – stanowi refleksję niezwykle dziś aktualną. Polecamy lekturę:

Abstrakt

„Nasz ból i gniew”: retoryka George’a W. Busha po zamachach z 11 września 2001 r. jako prezydencka komunikacja kryzysowa

Artykuł obejmuje przegląd i analizę przemówień wygłoszonych przez Prezydenta George’a W. Busha w okresie po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r. Motywy, cele i strategie perswazyjne Busha zostały w nim szczegółowo omówione, z uwzględnieniem kulturowych i politycznych kontekstów krasomówstwa amerykańskiego oraz wyróżniających cech republikanina jako mówcy publicznego. Charakterystyka aktów komunikacyjnych Busha z 9/11 została następnie porównana z przemówieniem Franklina D. Roosevelta w sprawie ataku na Pearl Harbor w celu przeanalizowania różnic pomiędzy retorycznymi modi operandi obydwu polityków, jak również zmian zachodzących w środowisku politycznym USA.

Czytaj całość. 

Vol 7, No 1 (2020).

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter