[Res Rhetorica] Retoryka (nie)grzeczności/Rhetoric of (im)politeness, Vol 7, No 3 (2020)
 /  RR: nowy numer / [Res Rhetorica] Retoryka (nie)grzeczności/Rhetoric of (im)politeness, Vol 7, No 3 (2020)
[Res Rhetorica] Retoryka (nie)grzeczności/Rhetoric of (im)politeness, Vol 7, No 3 (2020)

[Res Rhetorica] Retoryka (nie)grzeczności/Rhetoric of (im)politeness, Vol 7, No 3 (2020)

Serdecznie polecamy uwadze najnowszy numer naszego czasopisma pt. „Retoryka (nie)grzeczności” pod redakcją Anny M. Kiełbiewskiej.

 

Vol 7, No 3 (2020)

Retoryka (nie)grzeczności/Rhetoric of (im)politeness

redaktor numeru: Anna M. Kiełbiewska

Spis treści

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter