Zwycięska praca opublikowana!
 /  Aktualności / Konkurs PTR / Zwycięska praca opublikowana!
Zwycięska praca opublikowana!

Zwycięska praca opublikowana!

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze „Res Rhetorica” ukazał się artykuł Pani Aleksandry Łukowskiej, która bezapelacyjnie zwyciężyła w I Konkursie PTR na najlepszą pracę dyplomową w kategorii prac magisterskich.

Artykuł streszcza najważniejsze wątki badania Dyplomantki. Zapraszamy do lektury: Retoryka współczesnego teatru improwizowanego. Krytyka gatunkowa formatu Harold.

W opiniach jury czytaliśmy:

Temat pracy bardzo interesujący, wywód staranny, wnioski adekwatne. Ambitny cel zbadania obszarów pozornie sobie przeciwstawnych. Dobre uzasadnienie tezy, że we współczesnym teatrze improwizowanym istnieje szczególny, specyficzny rodzaj retoryki, poddający się opisowi i analizie. Interesująca analiza zespolenia dwu rzeczywistości scenicznych, zwłaszcza powtarzalnych strategii, dających się ująć w ramy retorycznej analizy. Poprawna analiza zarówno tradycyjnej budowy mowy oratorskiej, jak i strategii jej wygłaszania.

Za dwie największe zalety tej pracy uznać należy z jednej strony oryginalność podjętego tematu oraz konsekwencję i ogromną dyscyplinę badawczą. Praca pokazuje dużą erudycję Autora/ki i świetną znajomość tematu, jest napisana pięknym językiem, przeprowadzona analiza jest rzetelna, a wnioski dobrze uzasadnione.

Praca napisana doskonałą polszczyzną. Bardzo satysfakcjonująca czytelniczo. Praca dowodzi dojrzałości naukowej badaczki i doskonałego opanowania narzędzi retorycznej analizy. Niezwykle rzetelna, wielostronna analiza pozwala pokazać retoryczny charakter improwizowanych spektakli, które, jak się okazuje, posiadają powtarzalne, swoiste cechy. Należy docenić odwagę podjęcia tematu nieoczywistego, wnikliwość analizy, trafność formułowanych sądów, a także umiejętność syntezy.

 

Więcej o tegorocznej edycji konkursu tutaj. Termin nadsyłania prac upływa wraz z końcem roku.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter