[Res Rhetorica] „Zastosowanie przenośni jako nacechowanej negatywnie strategii grzecznościowej w artykułach prasowych”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Zastosowanie przenośni jako nacechowanej negatywnie strategii grzecznościowej w artykułach prasowych”
[Res Rhetorica] „Zastosowanie przenośni jako nacechowanej negatywnie strategii grzecznościowej w artykułach prasowych”

[Res Rhetorica] „Zastosowanie przenośni jako nacechowanej negatywnie strategii grzecznościowej w artykułach prasowych”

„(…) wydaje się, że naruszenie norm może zostawiać większe pole do zastosowania inwencji mówiącego niż ich przestrzeganie. Innymi słowy, osoba
spełniająca nacechowany dodatnio grzecznościowy akt mowy najczęściej zastosuje znaną sobie formułę odpowiadającą temu aktowi, natomiast osoba pragnąca naruszyć zasady grzeczności ma większą swobodę wyboru sformułowania” – pisze dr hab. Agnieszka Piskorska w swoim artykule na temat „niegrzecznościowych” przykładów stosowania przenośni w artykułach prasowych.
Zapraszamy do lektury!

Abstrakt

Artykuł dotyczy zastosowania przenośni w artykułach prasowych o charakterze polemicznym, w których ten środek stylistyczny użyty jest do sparafrazowania poglądów, będących przedmiotem polemiki. Metaforyczne sformułowania prowadzą do interpretacji, w której osoba głosząca dany pogląd jawi się jako niekompetentna lub ograniczona, przez co stanowią one naruszenie „twarzy” tej osoby i wprowadzają do argumentacji element nacechowany negatywnie. W pracy przedstawiono pogląd, iż pośredni i implicytny charakter komunikatu ma kluczowe znaczenie w spełnieniu tej funkcji.

Czytaj artykuł: https://www.resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/458/254

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 7, No 3 (2020), pt. Retoryka (nie)grzeczności/Rhetoric of (im)politeness.

Redaktorka numeru: Anna M. Kiełbiewska.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com.

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter