[Res Rhetorica] „The rhetoric of ecology in the post-apocalyptic cinematic landscape”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „The rhetoric of ecology in the post-apocalyptic cinematic landscape”
[Res Rhetorica] „The rhetoric of ecology in the post-apocalyptic cinematic landscape”

[Res Rhetorica] „The rhetoric of ecology in the post-apocalyptic cinematic landscape”

W retoryczną podróż po spektakularnych pejzażach postapokaliptycznych zaprasza dr Evdokia Stefanopoulou z Uniwersytetu Arystotelesa w Thessalonikach.

Abstrakt

Współczesne filmy postapokaliptyczne przedstawiają ludzkość na krawędzi wymarcia i świat zdewastowany przez katastrofy ekologiczne. Takie filmy odzwierciedlają naglące dyskursy antropocenu, jednocześnie oferując przykłady postantropocentrycznej perspektywy i nowych form podmiotowych, do których ta perspektywa prowadzi. Niniejszy tekst dowodzi, że podstawowym środkiem retorycznym generującym w takich filmach perspektywę ekokrytyczną jest krajobraz postapokaliptyczny. Pokazana w kinie przestrzeń kształtuje znaczenie wszystkich filmów, a w szczególności tych, w których sceneria zostaje przekształcona w krajobraz (Lefebvre 2006). Co więcej, w filmach postapokaliptycznych krajobraz staje się głównym miejscem „retorycznego środowiska” filmów (McMurry 2017). Artykuł analizuje postapokaliptyczny krajobraz w I Am Legend (2007) i Mad Max: Fury Road (2015) oraz splątaną relację między ludźmi a rozpadającym się światem, który ich otacza. Posługując się teorią posthumanistyczną Rosi Braidotti (2013), autorka argumentuje, że omawiane w artykule filmowe krajobrazy nawiązują do „eko-filozofii wielorakich przynależności” (Braidotti 2013, 49) i niosą ze sobą „proces redefiniowania poczucia przywiązania i połączenia ze wspólnym światem” (Braidotti 2013, 2019). Ostatecznie dochodzi do wniosku, że afektywny urok tych krajobrazów skłania widza do przyjęcia perspektywy postantropocentrycznej, pobudzając w ten sposób nowe wymiary świadomości dotyczącej środowiska.

 

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/537/294.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 2 (2021), pt. Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/Rhetoric of Ecology in Visual Culture.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Katarzyna Paszkiewicz.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter