[Res Rhetorica] „Cinema and Environment: The Arts of Noticing in the Anthropocene”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Cinema and Environment: The Arts of Noticing in the Anthropocene”

[Res Rhetorica] „Cinema and Environment: The Arts of Noticing in the Anthropocene”

O sztuce uważności w antropocenie pisze dr Katarzyna Paszkiewicz z Universitat de les Illes Balears.

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest podjęcie refleksji na temat tego, w jaki sposób kino może pozwolić nam przemyśleć nasze relacje ze środowiskiem w kontekście antropocenu. W artykule nakreślono aktualne debaty na temat ekologii toczące się w obrębie humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem nowych materializmów, w celu wykazania, że film może być rozumiany jako „sztuka uważności” (Tsing 2015). Następnie omówiono wpływ teorii afektu na ekokrytykę i filmoznawstwo, po czym wskazano na możliwe kierunki w badaniach filmoznawczych z perspektywy afektywnej, nowomaterialistycznej i postantropocentrycznej. Podejścia te mogą być przydatne dla badań nad retoryką filmu, zwłaszcza dla rozważań nad „odwoływaniem się do emocji” (emotional appeals).

 

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/565/292.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 2 (2021), pt. Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/Rhetoric of Ecology in Visual Culture.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Katarzyna Paszkiewicz.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter