[Res Rhetorica] „Mikroteksty nauczycieli – analiza pragmatyczno-retoryczna”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Mikroteksty nauczycieli – analiza pragmatyczno-retoryczna”
[Res Rhetorica] „Mikroteksty nauczycieli – analiza pragmatyczno-retoryczna”

[Res Rhetorica] „Mikroteksty nauczycieli – analiza pragmatyczno-retoryczna”

Społecznie identyfikowany żartobliwy koncept mówienia po nauczycielsku kieruje poza stricte zawodowy repertuar leksykalny i musi być rozpatrywany w ujęciu szerokim – dyskursywnym, zauważa dr hab. Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę pragmatyczną wypowiedzi – mikrotekstów – określanych mianem: powiedzonka/ powiedzenia/ teksty nauczycieli, które są rozpoznawalne przez nieprofesjonalnych użytkowników języka jako przejawy społecznego stylu komunikacyjnego, tzw. mówienia po nauczycielsku. Te realizacje językowe, wyróżniane ze względu na potencjał ludyczno-dydaktyczny, spełniają prymarną funkcję perswazyjnego oddziaływania na uczniów. Można wśród nich wyodrębnić nie tylko specyficzne akty mowy, ale również wyróżnić chwyty erystyczne, które pozwalają wygrać w transakcyjnej grze. Dyskurs szkolny, będący przykładem retoryki dominacji, przyczynia się zarówno do nieustannej inkubacji, jak i replikacji tego typu mikrotekstów.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 4 (2023), pt. Retoryka w Skandynawii/Rhetoric in Scandinavia.

Redaktorzy numeru: Ewa Modrzejewska, Tommy Bruhn, Lisa S. Villadsen

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com/index.php/RR

 

(fot. Pixabay/14995841)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content