Walne Zebranie i plany (konferencyjne) na kolejny rok
 /  Aktualności / Zapowiedzi konferencji / Walne Zebranie i plany (konferencyjne) na kolejny rok
Walne Zebranie i plany (konferencyjne) na kolejny rok

Walne Zebranie i plany (konferencyjne) na kolejny rok

Tradycyjnie pod koniec maja odbyło się już drugie wirtualne Walne Zebranie PTR. Prócz zaakceptowania sprawozdania z działalności zarządu Przewodnicząca PTR, dr hab. Maria Załęska, zapowiedziała plany na kolejne miesiące.

Walne Zebranie PTR

Na jesieni chcielibyśmy spotkać się w rzeczywistości online na obrady konferencyjne. Prosimy o rezerwowanie wstępnie terminu.

Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu

25-26.11.2021

Uniwersytet Warszawski (online)

Ostatnie doświadczenie kryzysu to przede wszystkim pandemia, która stała się początkiem różnych innych kryzysów: politycznych, społecznych, indywidualnych. Jednak złożone relacje między racjonalnością i irracjonalnością, rozumem i emocjami występowały także w innych sytuacjach powodujących niepewność i kryzys: w innych historycznie zaświadczonych pandemiach, w czasach Wielkiego Kryzysu, w dyskursach na temat kryzysów w życiu prywatnym i zawodowym. Zapraszamy zatem do wspólnej refleksji retorycznej nad racjami i emocjami, które pojawiają się w sytuacjach trudnych i złożonych. Jakie są emocje indywidualne i kolektywne? Odczuwane, manipulowane,  umyślnie wywoływane? Motywujące i demotywujące? W jaki sposób są wykorzystywane dla celów obywatelskich lub populistycznych? Czy emocje to zawsze irracjonalność? Czy można racjonalnie kierować emocjami w sytuacji niepewności?

Cyrkularz konferencji pojawi się wkrótce na stronie PTR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content