[Res Rhetorica] „Choroba jako mistyczne uzdrowienie – trzy wczesne świadectwa retoryki naprawczej”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Choroba jako mistyczne uzdrowienie – trzy wczesne świadectwa retoryki naprawczej”
[Res Rhetorica] „Choroba jako mistyczne uzdrowienie – trzy wczesne świadectwa retoryki naprawczej”

[Res Rhetorica] „Choroba jako mistyczne uzdrowienie – trzy wczesne świadectwa retoryki naprawczej”

Retoryka ciała, a wraz z nią retoryka zdrowia i choroby, już od czasów homeryckich podlegała negocjowaniu i dyspersji – przynoszącym ciągłą ewolucję tekstowych reprezentacji mocy/niemocy i powiązanych z nimi schematów wyobrażeniowych, dyskursów, fantazmatów ideologicznych – zauważa dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. – Przełomowa transformacja zaczęła dokonywać się jednak dopiero za sprawą Platona, myśliciela radykalnej transcendencji i idealistycznego dualizmu, który nie tylko doprowadził do ostrej polaryzacji stanowisk antropologicznych, ale też, filtrując materialność i cielesność przez pryzmat negacji, utorował drogę wyobrażeniom, będącym zwierciadlanym odbiciem rzeczywistości o awersie eudajmonicznym.

Abstrakt

Retoryka naprawcza powiązana z retoryką cielesności/choroby już przed dekadą znalazła na Zachodzie zastosowanie w badaniach nad późnoantycznym piśmiennictwem monastycznym. Badania te nie są jednak w Polsce popularne, czego skutkiem jest brak ożywionej dyskusji w środowisku akademickim – chociażby nad terminologią, której brak w rodzimym dyskursie, a także nad specyfiką oraz perspektywami zastosowań retoryki naprawczej jako propozycji metodologicznej. Dlatego niniejszy artykuł będzie próbą zainicjowania dyskusji na gruncie polskim i rekonesansem możliwości, jakie oferuje paradygmat retoryki naprawczej w połączeniu z tradycyjną analizą retoryczną (w odniesieniu do tematyki choroby w literaturze formacyjnej pierwszych wieków po Chrystusie).

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 1 (2023), pt. Retoryka zdrowia i choroby/Rhetoric of health and illness.

Redaktorki numeru: Anna M. Kiełbiewska, Joanna Partyka

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/rottonara)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content