Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze
 /  Aktualności / Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze
Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze

Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze

Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych okoliczności. W 20-lecie PTR odbyło się właśnie pierwsze Zebranie Walne w trybie online. Do tego wybieraliśmy władze na kadencję 2020-2023.

Na zebraniu przegłosowano wniosek zarządu PTR w sprawie przyznania honorowego członkostwa PTR prof. Barbarze Bogołębskiej, przyjęto sprawozdanie zarządu PTR i udzielono mu absolutorium.

Wniosek o honorowe członkostwo dla prof. B. Bogołębskiej

W wyborach na kolejną kadencję (2020-2023) Przewodniczącą PTR została wybrana:

➡️ dr hab. Maria Załęska,

a członkami zarządu pozostały:
➡️ dr hab. Agnieszka Kampka
➡️ dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
➡️ dr Anna Bendrat
➡️ dr Ewa Modrzejewska.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
➡️ dr hab. Joanna Partyka (Przewodnicząca) oraz
➡️ dr hab. Paweł Gondek i
➡️ dr Elżbieta Pawlak-Hejno.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter